Topreklame
Tilbagepil

Klubhistorie

Oberon historie  Skawdyks formænd gennem tiden 

1938 havde Thorvald Henriksen fisket i 16 år og havde haft skippereksamen i 10, så han syntes, at det nu var på tide at få eget skib. Den 9 år yngre broder Ludvig mente det samme.
Samtidig arbejdede deres broder Anker som tømrer på Karstensen & Henriksens Skibsværft , hvor der var småt med arbejde, så enden på det blev en ordre på en nybygning.
Ole Juhl, 1978 - 1984
Jørgen Ole Petersen, 1984 - 2004
Steffen Vagn Jensen, 2004 - 2006
Jørgen Ole Petersen, 2006 - 2007
Thomas Gade Nielsen, 2007 - 2011
Simon A. Hansen, 2011 - 
Oberon på bedding
Oberon bygges på Karstensen & Henriksens Skibsværft i Skagen


Der fandtes på værftet to slags tegninger til kuttere, en til 20 tons og en til 30 tons, begge tegnet af Niels Degns far Marinus.
OBERON blev en formindsket udgave af S188 VALKYRIEN og S50 PHYLLIS. Man tog blot nogle midterspanter væk, og så fik skipperen hvad han ville have!
Hver dag, skulle der sættes en omgang planker på rundt om skibet. De skulle saves til om formiddagen, så i svedekassen for at bøjes for så at sættes om eftermiddagen.
Træet i OBERON korn fra Kold Savværk ved Kerteminde.
Kølen er bøg, de to nederste planker er også bøg, man kan godt sætte bøg i bunden, bare det ikke kommer op over vandet.
Resten af plankerne er eg ligesom spanterne. Skandækket er eg og dækket fyr. Træet omkring lastelugen og kappen er eg fra en mægtig egekævle fra en nedreven mølle i Rimmen.

Thorvald og Ludvigs bror, skibstømrer Anker Henriksen, sørgede på brødrenes vegne for at OBERON blev bygget ordentlig, alt dårligt træ blev omhyggeligt sorteret fra, og da bygningen af OBERON var færdig, fik håndværkerne ekstra 5 kroner og en pakke gul North State cigaretter af Thorvald og Ludvig.
 


Oberon netop søsat

 

Oberons navn

Dværgekonge i oldfransk folkedigtning.

Skikkelsen er bl.a. benyttet af Shakespeare i dramastykket
"En skærsommernats drøm".

Også benyttet som titelperson i et digt af Wieland, der ligger til grund for Webers opera OBERON.

Den næststørste måne ved planeten Uranus hedder OBERON.

 

Prisen for OBERON var kr. 40.000,- heraf skroget kr. 20.000,- motor kr. 17.000,- og grejer kr. 3.000,-.
1. afdrag på skroget forfaldt da kontrakten blev underskrevet, 2. da spanterne var rejst, 3. da dækket var lagt og 4. da skibet blev leveret.

De fik lån i Fiskeribanken, men maskinen fik de på ren kredit! ALPHA-salget var gået i stå her i byen, og TUXHAM ville også have lagt maskine ind, så Thorvald og Ludvig fik ALPHA motoren uden udbetaling! Maskinens dimentionering: 1-cylindrede 2-takt diesel, 320 mm diameter, slaglængde 420 mm, HK 70/80.

Oberons prøvesejlads

Prøvesejladsen fandt sted lørdag den 9. juli 1938

1939, Oberon kolliderer i Skagen havn

Referat fra Søretten.

232 Ff. Oberon af Skagen, 24 brt, bygget i 1938 af eg, bøg og fyr.
Kollideret den 5/1 1939 i Skagen Havn.

Søforklaring i Skagen den 12/6 og 31/6 1939.
Kl. ca. 18, da Obeon under indsejling befandt sig i den sydlige side af det ny havnebassin med kurs mod den ny Auktionshal, kom en rød sidelanterne i sigte forude fra et skib ? M/S * Veritas XXVII * af København ? der kom fra bassinets sydlige side.
Skruen blev koblet fra, for at Veritas XXVII kunne passere foran om. Umiddelbart efter forsvandt Veritas XXVIIs røde sidelanterne, og den grønne sidelanterne kom i sigte; af Oberon som tørnede dette fartøj med stævnen mod Veritas XXVIIs side midtskibs.
Af den af Veritas XXVIIs XXVIIs fører afgivne forklaring fremgaar, at dette skib Kl. ca. 18 sejlede in i det nye havnebassin langs den sydlige kaj. Da tankanlægget var passeret, drejedes bagbord over, og da der var drejet ca. 10 streger, saas over læmolen Oberons grønne lanterne.
Skruen blev koblet fra, og da 0beron var kommet rundt læmolens hoved, saas Oberons røde lanterne, derefter et øjeblik den grønne lanterne og endelig igen den røde lanterne. 0beron syntes nu at svinge bagbord over mod Auktionshallen, medens Veritas XXVIIs laa stille.
Da kutteren var saa nær, at der syntes fare for en kollision, blev motoren kastet fuld kraft bak, hvorved Veritas XXVII drejede til bagbord; men umiddelbart efter indtraf kollisionen som ovenfor anført.
Ved kollisionen blev Veritas XXVIIs en del beskadiget. Anm. Ministeriet maa antage, kollisionen skyldes, at skibets manøvrer ikke blev tilkendegivet ved manøvresignaler.


2. Verdenskrig

1940. Thorvald og Ludvigs plan var at OBERON skulle fiske med snurrevod, men da de havde fået udstyret installeret viste det sig, at de ikke kunne få licens til at benytte snurrevod og lande i England. De ærgrede sig, men så kom 2. verdenskrig, og dermed stoppede alt fiskeriet på England.

I stedet gav de sig til at trawle, men det var ALPHA-maskinen for lille til, og kort tid efter måtte de installere ny


1945
var der stor fødevare mangel i Norge. Faktisk var nordmændene ved at sulte ihjel lige efter 2. verdenskrig.
Derfor blev der samlet ind til en hjælpeaktion, og Oberon sejlede til Frederiksstad med nødforsyninger. OBERON stævnede mod den norske by med 6000 æg, kartofler, pølser og brød samt mælk . Og under bommen hang en gris skænket af slagter Munck.

Oberon i Norge 1945

Oberon i Frederiksstad, Norge


Thorvald, Harry og Ludvig, 1945

Thorvald, Harry og Ludvig, 1945


Thorvald og Harry, 1945

Thorvald, Harry, 1945

Med den last blev de vel modtaget af bystyret og befolkningen i Frederiksstad, og til gengæld kunne Thorvald og Ludvig Henriksen samt bedstemanden Harry Knudsen købe cigaretter, sæbe, lavet af hvalolie, samt margarine- også fremstillet af hval. Det sidste faldt dog ikke i skagboernes smag.

Harry Knudsen, Thorvald og Ludvig Henriksen i Frederikstad
Om natten efter ankomsten til Frederiksstad- inden man havde losset fødevarerne- gik norske modstandsfolk vagt ved skibet, og dagen efter blev tyskernes håndlangere, hippoerne, jaget ned i lasten for at tage kartoflerne op1949 gik Ludvig Henriksen i land. Skipper Thorvald begyndte at se sig om efter et større skib. Bedstemanden Harry Knudsen, der havde været med lige fra starten, forsøgte sig nogle få år i land. Han var med til at starte Neptun Fiskeeksport sammen med Hauschildt.
Det var nu ikke noget for ham, og han kom med på en sidste rejse med OBERON fra januar 1950 til marts samme år, hvor Thorvald afhændede OBERON til Victor Lykke Henriksen.
Victor Lykke Henriksen

Victor Lykke Henriksen
1950. Victor Lykke Henriksen var i 31 år. Han havde tidligere sejlet med LARS KRUSE, senere i 38-39 med Kesse Jepsen som skipper i SONJA, og dernæst med Kaj Kirkedal i PISCATOR.
Lykke trawlede mest efter sild, men i 50erne var der også mange tun. De lå om sommeren 12-14 dage i Nordsøen og fangede op til 46 - de kunne få 300 kr. pr. styk. Desværre ebbede fiskeriet efter tun efterhånden op, havde man mon udryddet tunens hovedføde, silden?

2. juni 1950 blev der monteret ny mesan og rigning.

1960 var den gamle ALPHA motor fra 1942 slidt op. I Frederikshavn fik Lykke en ny på 150 HK installeret på kun 3 uger, og det var med ny skrue og aksel. Prisen var 72.000,- og det lykkedes at få 12.000,- for den gamle.

1962. Thorvalds og Ludvigs fætter Erik Lykke Henriksen var med på OBERON som yngstemand. Han druknede ulykkeligvis.

1979. I løbet af sommeren 1979 blev det klart for Lykke, at han skulle ofre en ny maskine til 300.000,- og da han samtidig var fyldt 60 år, havde han mere lyst til at benytte Statens ophugningsstøtte........

Oberon er på vej til ophugning........!

Oberon som fiskekutter


Oberon som fiskekutter, S 217

Og sådan gled OBERON ud af rækken af aktive fiskefartøjer

Skawdyks frontløbere gennem årene 
  Årets leder: Årets dykker: Årets junior:
1984  Johs Bindslev Vibeke Nielsen Michael Holm
1985 Michael Münster Søren H. Andersen Mads Kruse Olsen
1986 John F. Petersen  Niels M. Jensen Dan Bertelsen
1987 Poul Petersen Frank Pedersen Martin Christensen
1988 Erik Skånberg Hans Christensen Signe Thorsen
1989 Preben Munk Brian Sørensen Nikolaj Kristensen
1990 Ole Hansen Mark T. Oddersborg Brian R. Jensen
1991 Dan Bertelsen Ole Jagielski Brian R. Jensen
1992 Christian Markmann John Andersen Morten Sørensen
1993 Torben D. Nielsen Steen Lønroth Dan Rognø
1994 Steffen V. Jensen Hans Chr. Andersen Jannik Hansen
1995 Niels Munck John Skånberg Daniel Frøstrup
1996 Kirsten Jepsen Lars Persson Claus Christensen
1997 Lars Christensen Karina Nielsen Thomas Tarby
1998 Frank Rimmer Stig D. Nielsen Mark Christensen
1999 Bjørn Christensen Eigil Nielsen Mikkel Nielsen
2000 John Skånberg Carl Chr. Nørgaard Lasse Sørensen
2001 Preben Jensen Lars Winmar Lasse Sørensen
2002 Finn Frandsen Thomas Gade Britt Østergaard
2003 Jørgen O Petersen Carsten Hansen Max Friis
2004 Rasmus Carlsen Preben Jensen Sebastian Bentzen
2005 John Andersen Finn Frandsen Frederik Helbo
2006 Thomas G. Nielsen Max Friis Søren Dissing Olesen
2007 Britt Østegaard Heidi Jacobsen Casper Nielsen
2008 Simon Hansen Hans H. Jørgensen Theis Bjarnt
2009 Max Friis Simon Hansen Jens Emil Munck
2010 Ingen Ingen Thea Fesenfeldt
2011 Lasse H. Nielsen Mark Lonsdale Phillip Lonsdale

Æresmedlemmer i Skawdyk

John Andersen for sit store arbejde i klubben

Ole Juhl Formand fra 1978 til 1984

Jørgen Ole Petersen Formand fra 1984 - 2004 og 2006 - 2007.

Henning B. Pedersen Skawdyk medlem lige siden klubstart

Kirsten Jepsen For sit store og mangeårige arbejde som kasserer.

Skawdyk eksisterer ikke endnu!


Klubben fødes først langt senere i historien.


Scroll længere ned og se hvor....
Skawdyk eksisterer ikke endnu!


Klubben fødes først langt senere i historien.


Scroll længere ned og se hvor....
Skawdyk eksisterer ikke endnu!


Klubben fødes først langt senere i historien.


Scroll længere ned og se hvor....
Skawdyk eksisterer ikke endnu!


Klubben fødes først langt senere i historien.


Scroll længere ned og se hvor....

Skawdyk eksisterer ikke endnu!


Klubben fødes først langt senere i historien.


Scroll længere ned og se hvor....
Skawdyk eksisterer ikke endnu!


Klubben fødes først langt senere i historien.


Scroll længere ned og se hvor....


Her fødes

Skagen Sportsdykker Klub

SKAWDYK


1977. Initiativerne til en dykkerklub i Skagen startede i november, hvor en gruppe skawboer henvendte sig til Skagen Svømmeklub for, om muligt, at starte en dykkerklub som en afdeling af svømmeklubben.

Skagens Avis skriver den 2. marts 1978 om at en gruppe dykke-interesserede havde været med til Skagen Svømmeklubs generalforsamling. Oplægget havde været at lave en sportsdykkerafdeling som en underafdeling af svømmeklubben.
Medlemmerne i svømmeklubben mente at det ville blive noget roderi, og man kunne heller ikke overskue de økonomiske konsekvenser af denne ide.

Derfor startede Skagen Svømmedykkerklub for sig selv med et indmeldelsesgebyr på 50 kr. og et kontingent på 100 kr. i kvartalet.

Klubben fik tildelt tid i svømmehallen fredag fra kl. 20 til 22, og allerede inden første ordinære generalforsamling var der næsten 50 Skawboer og Ålbækkere der meldte sig ind i klubben. Målet var at de skulle tage "det nordiske fridykkerbevis" inden sommerferien.

Ved stiftende generalforsamling den 3. april 1978 blev den lokale politibetjent Ole Juhl valgt til formand og direktør for Skagens Avis,Johs Bindslev blev valgt til kasserer. Til bestyrelsens blev valgt: falckredder Kurt Pedersen, tømrer Claus Frandsen, smeden John Møller, konstruktør Michael Münster, og Henning Lyk.

13. april 1978 dukker navnet Skagen Sportsdykkerklub, Skawdyk op i medierne for første gang.

Den 9. April 1979 blev den første dykker-teoriprøve afholdt for medlemmer af Skawdyk.

Skawdyks første uddannelseshold, 1978.


Skawdyks første uddannelseshold
  Kurt Pedersen
Hans Peter Nissen
Freddy Harder
Carsten Diget
Bjarne Sørensen
Kurt Dion Hansen
Christian Røntved
Allan Thomsen
John Møller

Instruktør, Michael Münster, øverste række, nr. 2 fra højre.

To er stadig medlem af Skawdyk:
Henning B. Pedersen, øverste række, nr. 1 fra højre, med flaske på ryggen.
John Andersen, nederste række i midten, med overskæg.
Kurt Nielsen
Johs Bindslev
Ole Bo Nielsen
Ivan Bengtsen
Jan Olesen
Ole Dahl
Claus Frandsen
Kurt Bengtsen
 

Skawdyk får eget klubhus
19. maj 1979 står klubhuset (Skagens gamle slagtehus) klar og indvies efter hundredvis af arbejdstimer.

Juniorerne starter
I maj 1979 startes Skawdyks juniorafdeling med 21 medlemmer. Kontingentet for juniorer er 50 kr. i kvartalet.

Skawdykkerne besluttet at købe Oberon
Den 30. november 1979 vedtog Skawdyks medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling at købe den gamle Skagen kutter Oberon. Kutteren stod for at skulle hugges op med en støtte fra staten på 110.000 kr., derfor kunne hun købes for den forholdsvis "lille sum" af 50.000 kr.

Fra den 15. februar 1980 var Skawdyk ejer af Oberon

Det første dykkertræf
Pinsen 1980 starter Skawdyks støtteforening det første Skawtræf.
Der er ca. 50 tilmeldte fra hele landet.

Skawdykkere i sharkskin
Skawdykkere gør klar til dykning. Fra venstre Ole Juhl, med rødt blybælte; Claus Frandsen, bag ham evt. Jørgen Lyth, med røde handsker; John Andersen, bag ham John Møller, i blå jakke; Freddy Harder, jakke med rød stribe: Christian Røntved.
Skawdyks klubhus
Sådan så klubhuset ud

John Andersen og Ivan Bengtsen
Skawdykkernes første dyk med Oberon. Bemærk fiskeredskaberne.
Til venstre, John Andersen - til højre Ivan Bengtsen.
Bemærk dykkerudstyret:

Sharkskinds våddragterne
12 liter trykflaske
1 lungeautomat
De røde hagesmækker (halsvest) med en 70 g. CO2 patron
Hjemmelavede undervandslygte lavet af et PVC rør, gevinstænger og plexiglas.

27. april 1981 vandt Skawdyks juniorer sølv ved Danmarks-mesterskabet i UV-rugby.
Ungdomsspillere:

Jens M. Pedersen
John F. Petersen
Peter Strand
Claus Olesen
Jesper R. Hansen
Allan Ottesen
Jan Jørgensen


Jan Jensen
Flemming Madsen
Ole Hansen

Trænere:
Per Sørensen
John Andersen
Skawdyk junior uv rugby sølvvindere
1982
Ved SIK´s havnefest udfører Skawdyk et stunt med at køre en bil i havnen.
John Andersen kører bil i vandet
Bilen blev leveret at den lokale Fiat forhandler og førtes af John Andersen.

1983

I samarbejdede Skawdyk med Civilforsvar og museer om udgravning af vraget St. Sebastian på sydsiden af Grenen. Se artiklen fra Skagens Avis.

Samme år hævede klubben en racerbåd som gav en del problemer bl.a. kontakt med kriminalpolitiet. Se artiklen fra Skagens Avis.

1984 (ca.)
Klubmedlem får trykfaldssyge og må en tur i trykkammeret (hændelse nr. 1).

1985
Skawdyk er igen på eventyr. De bliver lokaliseret en bombe ved vraget af Tom Pymann. Se artiklen fra Skagens Avis.
Michael Holm bliver udtaget til landsholdet for UV-rugby. Se artiklen fra Skagens Avis.

Klubbens formand, Jørgen O. Petersen må en tur i tryktank med trykfaldssyge(hændelse nr. 2). Se artiklen fra Skagens Avis.

1986. Da coasteren Sydfjord bliver sejlet ned af norgesbåden Peter Wessel bliver Skawdyk som den første sportsdykkerklub nogensinde inddraget i redningsarbejdet af SOK. Se artiklen fra Skagens Avis.

1987. Klubben får sine første yachtskippere. Iblandt dem er formand Jørgen Ole Petersen og Erik Skånberg.

1988
Det går rigtig godt for Skawdyks UV-rugby hold. De er på vej i 1. division.

1989. Skawdyk foræres en sunken lystbåd, som med stort besvær bliver hævet. Senere viser det sig at problemerne tordner sig op i kølvandet på den store bedrift.

1990. Danmarks største dykkertræf er Skawtræf i Skagen.

Skawdyk bliver efter hævning af lystbåd i 1989 stævnet for brud på dykkerloven, men bliver ved retssag frifundet.

1991
Klubhuset hænger i en tynd tråd da der i 1991 planlægges opført ældreboliger på klubhusets grund. Klubben har hidtil haft 10 års kontrakter med Skagen kommune, nu overgås til ét års.
Klubmedlemmer finder en bil i lystbådehavnen.
Skawdyk slår verdensrekorden i ophold i tryktank, da et medlem får alvorlig trykfaldssyge (hændelse nr. 3). Det blev hans sidste dyk!

1992
Årsagen til Skawdyk medlems voldsomme trykfalssyge er uopklaret.

Formand Jørgen Ole Petersen bliver årets idrætsleder i Skagen.

Skawdyk´s UV-rugbyhold stiller stadig mod 1. division.

Ankeret fra vraget af Artus Hoff hæves ved en tilfældighed. Hang på Oberons anker da det blev trukket op.

1993
Oberon agterudsejler to dykkere i Skagerak - klik for at se mere.
To dykkere fra Aalborg - Nørresundby kanten vil aldrig glemme at en dykkerleder fra Skawdyk glemte dem på åbent hav (hændelse nr. 4). De blev reddet i god behold af en snurrevodskuttet fra Gilleleje.

1994
Klubbens medlem Hans Chr. Andersen bliver Danmarks mester i undervandsfotografering, og deltager i verdensmesterskabet i Italien.

1995
Skawdykkere finder under paravanedykning skibsklokken fra vraget af Emma Theresia.

1996
Klubbens juniorer erobrer mange medaljer ved juniorlegene.

1997
Under dykkertræffet findes et nyt vrag.
Fra vraget af Volturnus reddes fransk Champagne. Leverandøren eksisterer stadig og de gamle flasker byttes til nye under et besøg på vinslottet i Frankrig. Se mere!
En dykker, som senere bliver klubmedlem, får på Volturnus trykfaldssyge (hændelse nr. 5) og andre alvorlig kvæstelser. Han overlever med nød og næppe, men har dykket sit sidste dyk. Se mere!

1998
Sammen med Bangsbo Museet og National Museet laver Skawdyk udgravninger ved vraget af den svenske fregat Spes. Se mere!
Oberon fylder 60 år og fejres ved åbent skib på havnen.

1999
Skawtræf afvikles for 20. gang, desværre i dårligt vejr med høj søgang.
Skawdyk beskyldes af Strandby fisker for at have plyndret hans sunkne kutter, men trods det var året et af de bedste for Skawdyk. Se mere!

2000
Stig D. Nielsen fra Skawdyk finder vraget af den svenske damptrawler Brita.
På en søgetur finder klubben vraget af en tysk flyvemaskine.

2001
Som tidligere år slår Skawdyk katten af tønden i havnen til fastelavn.
Under er tur i Kattegat finder klubbens dykkere vraget af et dampskib, måske Karolina?

2002
For at give større mulighed for individuelle ønsker etableres fire interessegrupper i klubben: Dybvandsgruppen, Lægtvandsgruppen, Søgeholdet og Rejseholdet.

Juniorerne erobrer igen mange medaljer ved årets juniorlege.

To Skawdykkere er tæt på at miste livet under et dyk i Norge. De Flyves begge til tryktank i Kristiansand for at blive behandlet for trykfaldssyge (hændelse nr. 6)
Den ene dykker slipper uden fysiske mén, den anden får skader på rygmarven.

Lægtvandsgruppen er i der hvor der er flest aktiviteter dette år.

En del medlemmer af Skawdyk taler meget for at klubben skal købe sig en RIB-båd (en stor hurtig gummibåd) til hurtige ture til vore dybe vrag.
I december nedsættes der et udvalg (RIB-gruppen) som skal undersøge muligheder og konsekvenser af et sådant køb. Debatten går på, om det økonomisk og organisatorisk vil være muligt at beholde klubbens kutter Oberon, hvis der omlægges til RIB-båd, og hvad det vil have af betydning for klublivet som helhed.

2003
På generalforsamlingen enedes skawdykkerne om, at der skulle gøres en særlig indsats for at skaffe penge til en RIB, sådan at klubben ikke belastes økonomisk hvis der købes en RIB-båd.

25 ÅRS JUBILÆUM. Se mere!
Den 3. april fejrede Skawdyk 25 års jubilæum. Der var reception og dykkerudstilling i klubhuset og alle klubbens venner, bekendte og forretningsforbindelser mødte op. Om aftenen/natten var der stor fest for alle klubbens medlemmer.

2004
Kubbens medlemmer er delt i to grupper. Halvdelen (RIB-gruppen) vil gerne have en RIB båd - den anden halvdel vil hellere fastholde klubskibet Oberon.
Den 30. januar gik Jørgen Ole Petersen af som formand efter 20 år på posten.

I perioden herfra og frem til 26. marts havde klubben ingen formand fordi ingen ønskede at være det.

På en ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2004 fremlagde RIB-gruppen svar på bestyrelsens spørgsmål fra december 2002, og det blev det vedtaget med 20 stemmer for og 5 imod at Skawdyk køber en brugt RIB-båd til 50.000 kr. Der blev afsat en prøvetid på 2 år til at afklare dens anvendelsesmulig-heder og indflydelse på klubben.
På samme generalforsamling blev Steffen V. Jensen valgt som formand, uden modkandidat.

2005
På generalforsamlingen ønskede halvdelen af bestyrelsen af stoppe, bl.a. p.g.a. af den splid der har været omkring køb af RIB-båd. Det har slidt utroligt hårdt på alle! Der har vist sig at være alvorlige tekniske problemer ved RIB-båden, så det er ikke lykkedes at få den gjort sødygtig.

Skawdyk igen på vej til at miste klubhus!
I juni måned fik blev Skawdyks lejemål i klubhuset opsagt af Skagen Kommune og et kæmpe arbejde med at skaffe og istandsætte et nyt forventes. P.g.a. kommune sammenlægningen har det været meget svært at få en udmelding fra Skagen kommune angående evt. nyt klubhus.

Der har næste ingen klubdykninger været i år. Kun enkelte ture med Oberon og nogle få lægtvandsdyk med gummibåd er gennemført. Til gengæld var der tilslutning til både efterårsfest og julefrokost.

2006
På generalforsamlingen den 27. februar ønskede Steffen Vagn Jensen ikke genvalg. Jørgen O. Petersen indvilgede i at være formand en enkelt valgperiode mere. Vi har stadig ingen afklaring m.h.t. klubhus trods ihærdig indsats af Thomas Gade Nielsen overfor kommunens embedsmænd.

2007
Ved generalforsamlingen den 2. februar blev Thomas Gade Nielsen valgt til formand.
Hurra! Så kom der endelig en afklaring af vores fremtid om klubhuset. Thomas Gade Nielsen og Jørgen O. Petersen har fået tilsagn om at vi kan få en 10 års kontrakt.

Nu på 5. år var der igen en livlig debat om RIB båd. Det har vist sig, at være en større opgave at få den gjort sødygtig, men efter 2 års arbejde meldes den nu klar til indsats. Da den reelt set ikke har fået en chance for at bevise sit værd, blev prøveperioden forlænget med yderligere 1 år.

Efter kommunens tilsagn, om 10 års kontrakt på klubhuset, får medlemmerne igen lyst og overskud til at vedligeholde klubhuset. Der bliver anskaffet projektor, nyt musikanlæg og det gamle skur overfor klubhuset bliver renoveret.

2008
På generalforsamlingen genvælges Thomas Gade Nielsen uden modkandidat til formand.
RIB-bådens prøvetid forlænges med 1 år, fordi den har været ude af drift, og der ikke ført logbog over dens aktiviteter. Nu er der lavet et regelsæt for dens brug, og en logbog som kan give et billede af dens brug.
På generalforsamlingen blev der lagt op til en temadag for "genoplivning" af Skawdyk. Vi har stagnerende medlemstal, og hvis vi ikke får gjort noget ved det er klubbens fremtid usikker.

Den 3. april har klubben 30 års jubilæum.

Simon og Mark var udtaget til uv-rugby træning på landsholdet. Det lykkedes Simon Hansen at blive udtaget til ungdomslandsholdet.

2009
Formand Thomas Gade Nielsen har virkelig lagt sig i selen. Klubhuset bliver renoveret udvendigt med nye vinduer, døre og malet facadepuds. Aldrig har det været flottere. Festerne i klubhuset går rigtig godt, men det kniber gevaldig med antallet af gennemførte dykninger.
Simon Hansen deltager i U-21 landsholdet i undervandsrugby i Oslo, Norge. Landsholdet hjembringer broncemedalje
Generalforsamlingen beslutter at afhænde RIB båden. Der har ikke været den nødvendige efterspørgsel, og det er derfor ikke forsvarligt at beholde den. To medlemmer af klubben køber båden.
For første gang i Skawdyks historie lykkes det ikke at samle et nyt uddannelseshold.
Finn Frandsen og andre Skawdykkere har i årets løb fundet flere vrag ved Skiveren og Kandestederne.

2010
Klubbens medlemstal falder og der frygtes for klubbens overlevelse.

2011
Thomas Gade Nielsen trækker sig fra formandsposten, Simon A. Hansen konstitueres som midlertidig formand.
Det lykkes formand Simon A. Hansen at overtale Frederikshavn Kommune til at give Skawdyk en lejekontrakt frem til 2042- GODT GÅET SIMON!

Der er igen medlemsfremgang i Skawdyk!

Skawdyks junior undervandsrugby hold vandt sølv
ved DM i 1981.Skawdyks yachtskippere 1987
Skawdyks yachtskippere 1987.


Skawdyk UV rugby hold 1988
Udskiftningsrækken sidder klar til at springe, klar til kamp!


Skawtræf, danmarks størsteEt af Skawdyks undervandsrugbyhold
Et af Skawdyks undervandsrugby hold til stævne i Vadum Hallen
Ole Juhl, Henning B Pedersen, Jørgen Lyth, Bjarni, Christian Røntved, Allan Pedersen, Jan Olsen, Ole Flyvholm, John Andersen


 Skawyk i fare for at miste klubhus
Skawdyks klubhus


Volturnus anker hæves
Skawdykkere med anker fra Volturnus
Fra venstre: Hans G Christensen, Steffen Jensen, Randolf, Jørgen O. Petersen, ?, ? Benny Jensen, Mark Oddersborg, ?, ?, ? Bent betjent.Klokke fra Emma Theresia
Skibsklokke fra Emma Theresia, 1995.
Jørgen O. Petersen, John Skånberg, Steffen Jensen, Lars Persson


Dykkerulykke i Norge
To skawdykkere i livsfare (Skawdyks 5. hændelse).Skawdyks gamle RIB
RIB båden som blev testet af Skawdykerne, og som testede
Skawdykkernes sammenhold i perioden mellem 2002 og 2009.
RIBén føres her af Steffen Jensen.Klubhuset 2012
Skawdyks klubhus 2012. Formand Simon Hansen har skaffet
Skawdykkerne kontrakt på huset indtil 2042